Search
Advertisement
Kategorie

Technologia

Technologia (angielskie technology), nauka stosowana o procesach wytwarzania produktów z materiałów wyjściowych. Technologia informacyjna to całość zagadnień, metod i środków oraz działań związanych z przetwarzaniem danych.

Technologia informacyjna to swoiste połączenie telekomunikacji i informatyki, przy użyciu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Zawierają się w niej również narzędzia i technologie związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem, prezentowaniem i przesyłaniem różnych informacji, z jednoczesnym umożliwieniem gromadzenia, analizowania i zarządzania nimi przez użytkowników. Rozwój jej powiązany jest głównie z rozwojem informatyki, a w Polsce nastąpiło to, gdy do naszego życia codziennego weszły urządzenia techniczne (w tym oczywiście komputery) wraz z dostępem do Internetu. Pociągnęło to za sobą konieczność znalezienia właściwych nauczycieli i fachowców, znających się na tych zagadnieniach oraz umiejących radzić sobie ze sprzętem. Z roku na rok przybywa firm i osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z tworzeniem programów, systemów informatycznych, stron internetowych, portali, jak również z tworzeniem, obsługą i naprawą coraz to nowszych urządzeń. W technologii tej możemy dostrzec, iż również oprócz strony technicznej ważna jest grafika poszczególnych elementów. Osoby zajmujące się tym zagadnieniem oprócz umiejętności obsługi oprogramowania, muszą posiadać również poczucie estetyki i dobrego gustu. Technologia informacyjna wchodzi obecnie do naszego życia z każdej strony. Obecnie nikt chyba nie wyobraża sobie, jakie byłoby codzienne życie, bez jej zastosowania: w zakładach pracy – zarówno do tworzenia systemów i urządzeń wspomagających produkcję, poprzez księgowość, handel i logistykę; w domu – dostęp do komputera, gdzie znajdziemy zarówno potrzebne informacje, jak i możliwość komunikowania się z innymi osobami oporze portale społecznościowe.